Wzrost konkurencyjności firmy SCHRANER POLSKA poprzez nabycie i wdrożenie wyników prac B+R

Inwestycje w badania nad zawężonymi tolerancjami wymiarowymi wyrobów kutych

Dotacja na kapitał obrotowy dla SCHRANER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Usprawnienie technologii kucia dokładnego elementów okuć okiennych i drzwiowych w podwyższonych temperaturach w celu poprawy jakości odkuwek oraz zwiększenia wydajności procesu

Opracowanie energooszczędnej oraz wysokowydajnej i w pełni zautomatyzowanej technologii zrobotyzowanego procesu kucia dokładnego na młocie