SCHRANER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla SCHRANER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 112 464,00 PLN

Nr umowy: POIR.03.04.00-10-0216/20-00