Projekt pn. „Opracowanie energooszczędnej oraz wysokowydajnej i w pełni zautomatyzowanej technologii zrobotyzowanego procesu kucia dokładnego na młocie”

nr POIR.01.01.01-00-0537/21, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Beneficjent: Schraner Polska Sp. z o.o.

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.gov.pl/ncbr)

Miejsce realizacji projektu: Łęczyca (99-100), ulica Lotnicza 21 G

Całkowita wartość projektu: 7 996 079,26 PLN, w tym dofinansowanie projektu z UE
5 673 378,45 PLN

Cel Projektu: Celem jest opracowanie energooszczędnej i wysokowydajnej oraz w pełni zautomatyzowanej technologii zrobotyzowanego procesu kucia dokładnego na młocie.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu opracowana zostanie innowacja procesowa w  postaci zautomatyzowanej (w stosunku do obecnie realizowanej technologii w systemie manualnym), zrobotyzowanej innowacyjnej technologii kucia dokładnego na młocie smukłych i cienkich elementów typu korbowód ze stali do nawęglania oraz obejmy do układu wydechowego ze stali nierdzewnej w układach wielokrotnych, która zostanie wdrożona w działalności gospodarczej i przyczyni się do podniesienia konkurencyjności Schraner Polska.

Opis projektu: W ramach projektu opracowana zostanie energooszczędna oraz wysokowydajna i w pełni zautomatyzowana technologia zrobotyzowanego procesu kucia (dokładnego) matrycowego na młocie, a następnie okrawania na prasie smukłych i cienkich odkuwek w układach wielokrotnych ze stali do nawęglania oraz stali nierdzewnej.

Punktem wyjścia będą obecne procesy wytwarzania realizowane głównie w sposób manualny, zarówno kucie na gorąco na młocie oraz okrawanie na zimno. Głównym wyzwaniem jest zrobotyzowanie procesów kucia na młotach, bowiem ze względu na fakt, że bardzo duża ilość energii potencjalnej bijaka młota poza jej zamianą na pracę odkształcenia plastycznego jest przenoszona w korpus i fundament. Powoduje to bardzo duże, znacznie większe niż podczas kucia na prasach drgania mechaniczne, które znacząco utrudniają prawidłową manipulację ramion robotów (wraz z dyszami smarującymi) oraz uzyskanie dużej dokładności odkuwek. Należy zaznaczyć, że dokładność wymiarowo-kształtowa takich elementów jest bardzo wysoka, bowiem odchyłki wymiarowe są na poziomie poniżej 0.1 mm. Innym wyzwaniem jest sam proces zrobotyzowanego okrawania na gorąco długich i smukłych elementów
o niewielkich masach (poniżej 100 gram na odkuwkę) w układach wielokrotnych. To powoduje, że opracowanie technologii kucia dokładnego z jednoczesnym okrawaniem odkuwek (o zawężonych tolerancjach) w jednym w pełni zautomatyzowanym
i zrobotyzowanym gnieździe produkcyjnym jest dużym wyzwaniem technologicznym oraz technicznym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka ścieżka”.