Schraner Polska Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Usprawnienie technologii kucia dokładnego elementów okuć okiennych i drzwiowych w podwyższonych temperaturach w celu poprawy jakości odkuwek oraz zwiększenia wydajności procesu”, który jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP Etap I Usługowy”.

Celem projektu jest usprawnienie aktualnie realizowanej technologii kucia dokładnego elementów okuć okiennych i drzwiowych przy zapewnieniu poprawności procesu w szczególności jakości odkuwek, zwiększenia dokładności wymiarowo-kształtowej, własności mechanicznych oraz wydajności procesu wytwarzania.

Usługa badawczo-rozwojowa składa się z następujących etapów:

Etap I – Analiza obecnie realizowanej technologii

Etap II – Analiza problemów pojawiających się podczas kucia obejmująca jakość

i dokładność wymiarową odkuwek, stan eksploatacji narzędzi, wpływ zadawanych parametrów technologicznych na poprawność procesu wytwarzania w celu określenia kluczowych parametrów i miejsc/zabiegów w procesie wytwarzania,

Etap III – Badania oraz weryfikacja rozwiązań technologicznych podczas testów

w warunkach przemysłowych

Prace B+R są przeprowadzone przez Wnioskodawcę, z udziałem Politechniki Wrocławskiej jako podwykonawcy.

Całkowity koszt realizacji projektu: 344 400,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 280 000,00 PLN

Dofinansowanie Projektu z UE: 238 000,00 PLN

Projekt jest realizowany w miejscowości Łęczyca (ul. Lotnicza 21G, 99-100 Łęczyca).