Kariera w Schraner Polska

Firma Schraner Polska Sp. z o.o. dokłada staranności, aby kandydat był usatysfakcjonowany zarówno z oferty pracy jak i z samego procesu rekrutacyjnego.
Działania naszej firmy w tym zakresie przejawiają się w generalnych zasadach rekrutacji pracowników:

  • nie stosujemy procedur, polityk lub praktyk, które stanowią bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację ze względu na poglądy religijne, przekonania polityczne, płeć, stan cywilny, niepełnosprawność, reprezentowaną grupę etniczną lub jakikolwiek inny czynnik niemający merytorycznego znaczenia,
  • dbamy o profesjonalizm, rzetelność oraz jednoznaczny charakter rozmów kwalifikacyjnych,
  • przestrzegamy przepisów prawa, stosując bez wyjątku i w każdej rekrutacji zasady równych szans,
  • rzetelnie i uczciwie porównujemy kwalifikacje, cechy i doświadczenie poszczególnych kandydatów,
  • szanujemy prawa kandydatów do zachowania poufności informacji o życiu zawodowym i osobistym,
  • prowadzimy właściwą politykę informacyjną, polegającą m.in. na utrzymywaniu kontaktu z kandydatami, tak aby obie strony były informowane co do stanu rekrutacji.

Zachęcamy kandydata do składania CV w siedzibie naszej firmy:

Schraner Polska Sp. z o.o.

ul. Lotnicza 21 G

99-100 Łęczyca

rekrutacja@schraner.pl

AKTUALNE OFERTY PRACY

Elektromechanik

Konstruktor-technolog

Kontroler jakości

Operator maszyn CNC

Specjalista ds. B+R

Specjalista ds. jakości

Ślusarz narzędziowy

Automatyk / Robotyk

APLIKACJA SPONTANICZNA

    Załącz plik CV (dozwolone typy: pdf, doc, docx). Maksymalny rozmiar: 5mb.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).